PLAATSBESCHRIJVING

... bij aanvang (bouw)werken

Wanneer men een woning gaat afbreken, renoveren, bouwen tegen/juist naast een  bestaande woning, dan laat u best voor aanvang van de werken een  plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende goed. Zo zal de eigenaar van het aanpalende goed U niet verantwoordelijk kunnen  stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning.
Voor aanvang van de werken wordt er door ons een verslag opgemaakt, waarbij bestaande gebreken worden beschreven, en worden weergegeven in een uitgebreide fotoreportage.
Wordt er nadien schade geclaimd, dan kan dmv de plaatsbeschrijving gecontroleerd worden of die al dan niet aanwezig was voor de werken begonnen.

 

 ...bij aanvang huur

Dit is in het belang van zowel de verhuurder als de huurder. Door de gedetailleerde staat van bevinding kan de verhuurder eventueel aangerichte schade bij de beëindiging van het huurcontract aantonen en op basis hiervan een correcte afrekening bekomen. De huurder van zijn kant is dan weer zeker dat er hem geen historische schade of natuurlijke slijtage kan aangerekend worden.