VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken die door 2 of meer aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf.

 

STAPPENPLAN VEILIGHEISCOÖRDINATIE DOOR STUDIO-SOMERS

1. Opstellen van de verplichte documenten (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, post-interventiedossier.)
2. Werfbezoeken met verslag aan alle betrokken partijen.
3. Opvolging van de uitvoering naar EPB-normen.
4. Wij maken foto's van de leidingen voor in het post-interventiedossier.
(bouwheer verwittigt ons tijdig voor de opname van de fotoreportage)
5. Overdracht van de verplichte documenten aan de bouwheer.

 

AANSTELLING

Bij werven kleiner dan 500 m²
1. de architect    
2. indien er geen architect is, de aannemer      
3. als laatste de opdrachtgever, indien deze de werkgever is
Het contract wordt steeds opgesteld tussen de opdrachtgever (dit is meestal de bouwheer) en de veiligheidscoördinator. 
  
Bij werven groter dan 500 m²
1. u, de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier of onderneming bent)