EPC

Wat is een EPC?

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is. Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders.

 

Het EPC moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Hiermee kan de energetische prestatie van de gebouwen onderling vergeleken worden. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning, en hoe lager de energiefacturen voor de gebruikers.

 

Voor welke woningen is dit verplicht?

De nieuwe wetgeving is van toepassing zijn bij de verkoop en verhuur van woongebouwen zoals huizen, appartementen, studio’s …. Het energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt voor elke wooneenheid, dus per appartement, per studio. Aangezien het energieprestatiecertificaat geldig is voor tien jaar betreft het wel een quasi eenmalige kost: men kan hetzelfde certificaat bij volgende verhuren hergebruiken.

 

Hoe verloop de opmaak van een EPC? U neemt contact met ons op om een afspraak te maken.

De energiedeskundige komt ter plaatste de woning inspecteren. Hij meet de woning op, en kijkt naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, het isolatiemateriaal, de verwarmingsinstallatie, de oriëntatie van de woning, …. Binnen enkele dagen ontvangt U van ons het energieprestatiecertificaat.

 

Welke documenten kan ik klaarleggen?

Hoe meer documenten U nog ter beschikking hebt, hoe nauwkeuriger het EPC kan opgesteld worden. Onderstaande documenten kunnen nuttig zijn, maar niet noodzakelijk: – plannen – lastenboek – originele facturen (aannemers of materialen) – facturen van de verwarmingsinstallatie – vroegere werfverslagen of post-interventiedossier – een eerder afgeleverd energiecertificaat – subsidieaanvragen