EPB VERSLAGGEVING

Voor alle bouwwerken waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag wordt ingediend, moet een eniergieprestatie- en binnenklimaatberekening uitgevoerd worden.

 

STAPPENPLAN EPB VERSLAGGEVING DOOR STUDIO-SOMERS

 1. Wij maken steeds een vrijblijvende offerte op basis van de plannen of een gesprek bij ons op kantoor.
2. Na akkoord van de offerte maken wij een voorafgaande controleberekening en stellen een epb-rapport op dat besproken wordt met de bouwheer en/of architect. Dit rapport is een handig instrument om de verplichte maatregelen op te volgen en zit standaard in onze prijs.
2. Indienen van de startverklaring bij het Vlaams EnergieAgentschap.
3. Tijdens de uitvoeringsfase kunnen wij advies geven op vlak van de epb-eisen en de epb-berekening bijsturen.
4. Tijdens en na de werken wordt alle informatie die de energieprestatie en binnenklimaat van de woning bepalen bijgehouden.
5. Indien gewenst kan na de uitvoering een BLOWERDOOR-TEST door ons uitgevoerd worden. Deze test geeft U een aantal niet te verwaarlozen voordelen. (zie blowerdoor)
6. Na de uitvoeringsfase: uiterlijk 6 maanden na ingebruikname stelt de epb-verslaggever het definitieve epb-rapport op. Dit gebeurt adhv een bezoek ter plaatse, opvragen van de facturen, … Daarna wordt het  energieprestatiecertificaat aan de bouwheer afgeleverd.

 

Indien wij voor uw project ook de veiligheidscoördinatie uitvoeren wordt de EPB-verslaggeving op de werf opgevolgd, en worden gebruikte materialen, ... opgenomen in het werfverslag.