KEURING PRIVE RIOLERING

WETGEVING

Vanaf 1 juli 2011 zal men bij elke nieuwbouw en grote verbouwing verplicht een keuring van de privé-riolering moeten laten uitvoeren. Een geldig conformiteitsattest zal moeten voorgelegd worden aan de openbare rioolbeheerder, teneinde een nieuwe rioolaansluiting te verkrijgen. Het nieuwe Waterverkoopreglement voorziet naast de bestaande keuring van de binneninstallatie van drinkwater nu dus ook de controle van de privé-riolering.

 

WIE VOERT DE KEURING UIT

Keurders die erkend zijn door Vlario, het Vlaams overlegplatform voor riolerings-en afvalwaterzuivering, mogen de controle van de privé-riolering uitvoeren en officiële keuringsattesten afleveren.
Wij zijn erkend door Vlario, en zullen keuringen uitvoeren in de loop van 2012.

 

WAAROM VERPLICHT?

Uit controles blijkt dat 50% van de nieuwbouwwoningen niet conform de geldende milieuwetgeving zijn aangesloten op de openbare riolering. Verkeerde aansluitingen van de riolering kunnen ernstige vervuiling veroorzaken van de bodem en vergroten het risico op overbelasting van het rioolstelsel met overstroming als gevolg.

 

WANNEER?

- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein

 

WAT WORDT ER GEKEURD?

- correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
- correcte aansluiting van de toestellen (toilet, bad, …) op de circuits
- correcte aansluiting van afvoer van het hemelwater en verharde oppervlaktes
- controle van de hemelwaterput en hergebruik regenwater
- correcte infiltratie- en/of buffervoorziening

 

HOE VERLOOPT DE KEURING

U vraagt de keuring aan:
Er wordt een afspraak vastgelegd.

 

De keuring:
De keuring kan past gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf uw sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes.

 

Volgende documenten worden vooraf bezorgd:
- as-buildplan of bouwplan of rioleringsplan
- bouwvergunning
- kopie van facturen van afwateringselementen
- aanstiplijst GSV of provinciale en/of gemeentelijke verordening
- foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
- briefwisseling van de rioolbeheerder

 

Uw private waterafvoer is conform:
De keurder stelt na betaling van het factuur het conformiteitsattest op.

 

Uw private waterafvoer is NIET conform:
Na aanpassing van de niet-conformiteit zal een herkeuring plaats vinden. De klant dient hiervoor een nieuwe afspraak vast te leggen.